ஆன்லைனில் சம்பாதிக்க

வீட்டிலிருந்தே ஆன்லைன் மூலம் 25000 முதல் 100000 வரை சம்பாதிக்க கட்டணம் செலுத்தி ஆன்லைன் மூலமே பயிற்சி பெற உடனே தொடர்பு கொள்ளவும்.
Cell: 0- 7373630788 -
தமிழ் உலகம்


தமிழ் தேடல்

www.TamilnaduClassifieds.tk

சாதாரண தமிழனின் கோஷம்! படியுங்கள்! பகிருங்கள்!

தேவை! தேவை!
கல்விச் சுதந்திரம் தேவை!

பறிக்காதே! பறிக்காதே!
ஏழைகளின் உரிமையை பறிக்காதே!


பிடுங்காதே! பிடுங்காதே!
ஏழைகளின் பணத்தை பிடுங்காதே!

தடுக்காதே! தடுக்காதே!
எங்கள் உரிமைக் குரலை தடுக்காதே!

செய்யாதே! செய்யாதே!
தகிடுதத்தோம் செய்யாதே!

வந்து பார்… வந்து பார்…
தமிழ் இளைஞர்களை வந்துபார்…!!!

வருகுது… வருகுது…
தமிழ் இளைஞர் கூட்டம் வருகுது
காளையாக மாறியே
கல்விக்காக வருகுது

ஓடிப்போ… ஓடிப்போ…
நீட்டாக ஓடிப்போ
நீட்டத் தூக்கிட்டு ஓடிப்போ ....

வேணாம்… வேணாம்…
மோடி வித்தை வேணாம்
காட்டாதேகாட்டாதே..
ஜோடி வித்தை காட்டாதே…!

நிக்காதே… நிக்காதே…
குனிச்சுக்கிட்டே நிக்காதே
நிமிர்ந்து நில்! நிமிர்ந்து நில்!
தமிழனாக நிமிர்ந்து நில்!

யாரு... யாரு.... எங்க தலை யாரு
என்னிக்குமே பெரியாறு!
பாரு… பாரு…
தமிழனோட வரலாறு!
பேரு... பேரு ...
திராவிடன்னு பேரு ...!

உங்களில் ஒருவனாய்
உற்ற  தோழனாய்
உங்கள் ஜெயசெல்வன் 

9677464889
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Tamil Ulagam Search