உலகின் முக்கியமான நடப்பு செய்திகள், முக்கிய குறிப்புகள், தேவையான தகவல்கள், மருத்துவ குறிப்புகள், வீடியோக்கள், அரசியல், விளையாட்டு என அனைத்தையும் அள்ளித்தந்து உலகத் தமிழர்களின் மனங்களை மகிழ்விக்கும் உன்னத உலகம் எங்கள் தமிழ் உலகம் இணையத்தளம்

ஆன்லைனில் சம்பாதிக்க

வீட்டிலிருந்தே ஆன்லைன் மூலம் 25000 முதல் 100000 வரை சம்பாதிக்க கட்டணம் செலுத்தி ஆன்லைன் மூலமே பயிற்சி பெற உடனே தொடர்பு கொள்ளவும்.
Cell: 0- 7373630788 -
தமிழ் உலகம்


தமிழ் தேடல்

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

விளம்பரங்களுக்கு


Dear Friend,

Here’s a great chance for you to Post an advertisement in Tamil Ulagam Website.

 For anything to advertise

Promote your Business with us.

Tamil Ulagam is a Tamil based Entertainment website. Tamil Ulagam is familiar all around the world. It helps to translate & Read in 50 Languages. Enormous people are Visit & find in categories like News, Flash News, Articles, Health, Medical, Cinema, Songs, Music, Videos, Photos, Kids, Games, Sports, Education, Jobs, Wonders, Scientific, History, Tourism, Business, Media, Advertisement, Tamil Search Engine, Translator,   Matrimonial & other Entertainments. Tamil Ulagam is connecting people in a faster, simpler and easier way.

How much do Ads cost?

Ads on Tamil Ulagam are charged different & Lowest rates based on the type of ad you take (Banner, Article, Separate Page Article or Line ads) and also on the category of ad.

QUOTATION


1.      Ads position          -           Page Left Side (Box Type)   

Size                 -           W – 180 px     H – 50 px

Duration         -           30 Days         

Amount           -           Rs. 750/-

2.      Ads position          -           Page Right Side (Box Type) 

Size                 -           W – 150 px     H – 50 px

Duration         -           30 Days         

Amount           -           Rs. 550/-

3.      Ads position          -           Bottom of the pages (L or R)           

Size                 -           W – 400 px     H – 100 px

Duration         -           30 Days         

Amount           -           Rs. 400/-

4.      Ads position          -           Bottom of the pages (L or R)           

Size                 -           W – 400 px     H – 50 px

Duration         -           30 Days         

Amount           -           Rs. 750/-

5.      Ads position          -           Top of the Home page          

Size                 -           W – 800 px     H – 100 px

Duration         -           30 Days         

Amount           -           Rs. 1500/-

6.      Ads position          -           Bottom of Home the page    

Size                 -           W – 800 px     H – 100 px

Duration         -           30 Days         

Amount           -           Rs. 1000/-

7.      Ads position          -           Page Top Center       

Size                 -           W – 480 px     H – 50 px

Duration         -           30 Days         

Amount           -           Rs. 2000/-


8.      Ads position          -           Place an Article with Photo

Size                 -           One Separate Page [Home Page 1-2 days]

Duration         -           30 Days         

Amount           -           Rs. 750/-

9.      Ads position          -           Place an Article with Video

Size                 -           One Separate Page [Home Page 1-2 days]

Duration         -           30 Days         

Amount           -           Rs. 1000/-

10.   Ads position         -           Line ads [Vari Vilambaram]

Size                 -           Min 30 words

Duration         -           30 Days         

Amount           -           Rs. 100/-

11.   Ads position         -           Line ads [Vari Vilambaram]

Size                 -           Above 30 words

Duration         -           30 Days         

Amount           -           Rs. 5/- added extra per word

12.   Ads position         -           Sub Page below Articles

Ad type           -           Obituary Notice, Remembrance, Tribute,   

Size                 -           W – 480 px     H –150 px

Duration         -           upto 2 - 8 Days          

Amount           -           Rs. 150/- per week        

13.   Ads position         -           Sub Page between Articles   

Ad type           -           Birthday Wishes, Wedding Wishes

Size                 -           W – 480 px     H – 150 px

Duration         -           2 - 8 Days      

Amount           -           Rs. 150/- per week

Compare to the magazine ads: Low Cost, Long Duration & get visitors all around the world.

All ads on Tamil Ulagam Entertainment websites stay on site for given Duration days as long as they meet the Terms of Use of the website

Do share your Tamil Ulagam Entertainment websites experience with friends and family.
If you have any other query or needs please mail us and we will get back you soon

Cell: 0-7373630788

Note:

  1. Posting ads in Banner Model design is by your own. To design by us designing charges extra Rs.100 - 500 & vary as per your requirement.

  1. Posting an article Advertisements by your own. To create an Article by us writing charges extra Rs. 200/-.

  1. Posting the Line ads (Min 30 words) - for 1 month duration. For above 30 words per word Rs. 10/- added extra


Ad Model / content send through courier or by mail & give us the courier detail through SMS.

MODE OF PAYMENT -       (BY CASH / DD / CASH DEPOSIT/PAYPAL)Team Tamil Ulagam
Tamil Ulagam Search